Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport


Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport

İlk Defa Pasaport Alacaklar veya Yenileme Yapacakların İşlemleri

Umuma mahsus (Bordo) pasaport Türk Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşları ile Haymatlos(vatansız) vatandaşlarımızın alabilecekleri pasaport türüdür. Umuma Mahsus Pasaport yurt içinde İçişleri Bakanlığınca veya İçişleri Bakanının vereceği yetkiye göre Valiliklerce, yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları tarafından verilir.

GEREKLİ EVRAKLAR:

  • 2 adet biyometrik fotoğraf
  • Son 6 ayda çekilmiş ve başvuru sahibinin güncel halini gösteren (0 yaş çocuklar için de, dahil olmak üzere)
  • 50mm X 60mm ebatlarında
  • Arka Fonu Beyaz
  • Biyometrik özelliklere sahip
  • Üzerinde TC kimlik numarasının bulunduğu TC nüfus cüzdanı aslı, başvuru esnasında ibraz edilmeli.

Müracaat sırasında parmak izi alınacaktır.Müracaat sırasında başvuru sahibinin parmak izi alınmaktadır.Daha önce herhangi bir sebeple( sürücü belgesi, silah ruhsatı, pasaport alan) parmak izi alınmış olan kişiler, parmak izlerinin alındığını belgelendirmeleri halinde, tekrar parmak izi vermek durumunda kalmayacaktır.2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5’inci maddesi uyarınca, 7 yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.

Pasaport Harç ve Cüzdan Bedelinin anlaşmalı bankalar veya Maliye Veznelerine yatırıldığına dair dekont aslı.
- Dekontun üzerinde Tahsil Edilmiştir kaşesinin basılması
- Dekontun 1. Nüshasının müracaatta sunulması (en üst nüsha)
- Dekontun üzerinde tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir

Varsa daha önceden alınmış pasaportların aslı getirilmelidir.
18 Yaşından Küçüklerin İşlemleri
18 yaşından küçüklerin ve kısıtlıların pasaport alabilmeleri için ebeveynlerinin ya da mahkemece tayin edilmiş ise vasisinin muvafakat vermesi gerekmektedir. Kelime olarak‘izin verme, tasdik etme’anlamına gelen muvafakat, pasaport müracaatında‘küçükler ve kısıtlılar adına pasaport alabilmesi için ebeveynler ya da vasisi tarafından verilen izin’anlamına gelmektedir. Muvafakat verecek kişiler bu işlemi noter huzurunda yapabilecekleri gibi bizzat pasaport müracaatı esnasında hazır bulunarak görevli memur huzurunda da yapabilirler.

Parmak izi Çıktısı :2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5’inci maddesi uyarınca, 7 yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.
15 yaşından itibaren nüfus cüzdanlarına fotoğraf yapıştırılmalıdır.