Almanya Vizesi 0 212 219 32 51


Almanya Vizesi


Şirket sahibi ve Ortakları için Almanya vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar )
 • Kimlik fotokopisi
 • 2 Adet Biometrik Resim (Son 3 ay içerisinde çekilmiş,3,5 x 4,5 mm boyutunda, arka fonu beyaz resim )
 • Evlilik cüzdanı fotokopisi
 • Tam Tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Detaylı Ssk Hizmet Dökümü
 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, Almanya konsolosluğu vize departmanına hitaben Türkçe yazılmış, seyahat detaylarını ve masraflarının kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Şirketin İmza Sirküleri,Vergi Levhası,Ticari sicil gazetesi,Yeni tarihli faaliyet belgesi fotokopileri
 • Son 3 aylık Banka Hesap Cüzdanı veya Banka hesap hareketleri(Banka Hesapları Güncel tarihli,bankadan kaşeli ve imzalı,bakiyesinde en az 5000 tl olmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı  Fotokopileri
 • Otel ve Uçak Rezervasyonu
 • Ticari Seyahatleriniz İçin Almanya'daki Firmadan Davetiye ( faks veya mail kabul edilmektedir.)
 • Arkadaş ve Aile ziyareti için Orjinal Davetiye
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası

 
Bordrolu çalışanlar için Almanya vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar  )
 • Kimlik fotokopisi
 • 2 Adet Biometrik Resim (Son 3 ay içerisinde çekilmiş,3,5 x 4,5 mm boyutunda, arka fonu beyaz resim )
 • Evlilik cüzdanı fotokopisi
 • Tam Tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, Almanya konsolosluğu vize departmanına hitaben, işveren tarafından Türkçe yazılmış şirketteki görevinizi, seyahat detaylarını ve masraflarının kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Şirketin İmza Sirküleri,Vergi Levhası,Ticari sicil gazetesi,Yeni tarihli faaliyet belgesi fotokopileri
 • Sigorta işe giriş bildirgesi
 • Detaylı Ssk hizmet dökümü
 • Son 3 aylık maaş bordrosu (imzalı ve kaşeli olmalıdır.)
 • Son 3 aylık Banka Hesap Cüzdanı veya Banka hesap hareketleri(Banka Hesapları Güncel tarihli,bankadan kaşeli ve imzalı,bakiyesinde en az 5000 tl olmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı  fotokopileri
 • Otel ve Uçak rezervasyonu
 • Ticari Seyahatleriniz İçin Almanya'daki Firmadan Davetiye ( faks veya mail kabul edilmektedir.)
 • Arkadaş ve Aile ziyareti için Orjinal Davetiye
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası


Esnaf -Serbest meslek sahipleri için Almanya vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar  )
 • Kimlik fotokopisi
 • 2 Adet Biometrik Resim (Son 3 ay içerisinde çekilmiş,3,5 x 4,5 mm boyutunda, arka fonu beyaz resim )
 • Evlilik cüzdanı fotokopisi
 • Tam Tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, Almanya konsolosluğu vize departmanına hitaben Türkçe yazılmış seyahat detaylarını ve masraflarının kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Şirketin İmza Beyannamesi veya İmza sirküleri fotokopisi
 • Vergi Levhası fotokopisi 
 • Ticari sicil gazetesi fotokopisi (Var ise)
 • Yeni tarihli Faaliyet belgesi fotokopisi (Bağlı bulunduğu oda'dan)
 • Detaylı Ssk Hizmet dökümü
 • Son 3 aylık Banka Hesap Cüzdanı veya Banka hesap hareketleri (Banka Hesapları Güncel tarihli,bankadan kaşeli ve imzalı,bakiyesinde en az 5000 tl olmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı  fotokopileri
 • Otel ve Uçak rezervasyonu
 • Arkadaş ve Aile ziyareti için Orjinal Davetiye
 • Ticari Seyahatleriniz İçin Almanya'daki Firmadan Davetiye ( faks veya mail kabul edilmektedir.)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası

 
Ev Hanımları için Almanya vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar )
 • Kimlik fotokopisi
 • 2 Adet Biometrik Resim (Son 3 ay içerisinde çekilmiş,3,5 x 4,5 mm boyutunda, arka fonu beyaz resim )
 • Evli olanlardan Evlilik cüzdanı fotokopisi
 • Tam Tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Almanya konsolosluğu vize departmanına hitaben Türkçe yazılmış seyahat detaylarını ve masraflarının kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı  fotokopileri
 • Son 3 aylık Banka Hesap Cüzdanı veya Banka hesap hareketleri(Banka Hesapları Güncel tarihli,bankadan kaşeli ve imzalı,bakiyesinde en az 5000 tl olmalıdır.)
 • Eşi çalışıyor veya işveren ise yukarıda belirtilen İş evrakları eklenecektir.
 • Arkadaş ve Aile ziyareti için Orjinal Davetiye
 • Otel ve Uçak Rezervasyonu
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası


Öğrenciler için Almanya vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar )
 • Kimlik fotokopisi
 • 2 Adet Biometrik Resim (Son 3 ay içerisinde çekilmiş,3,5 x 4,5 mm boyutunda, arka fonu beyaz resim )
 • Tam Tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Almanya konsolosluğu vize departmanına hitaben Türkçe yazılmış ,seyahat detaylarını ve masraflarının kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Okuldan yeni tarihli öğrenci belgesi
 • 18 yaşını doldurmamış ise Anne ve Baba'dan Almanya'ya seyahat edebilmesi için noterden onaylı muvafakatname
 • Son 3 aylık Banka Hesap Cüzdanı veya Banka hesap hareketleri(Banka Hesapları Güncel tarihli,bankadan kaşeli ve imzalı,bakiyesinde en az 5000 tl olmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Arkadaş ve Aile ziyareti için Orjinal Davetiye
 • Otel ve Uçak rezervasyonu
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası
 • Masrafları karşılayacak olan Anne ve Babası ise aşağıdaki belgeler eklenecektir;

 Şirket Sahibi ise;
-Şirketin Antetli Kağıdına Almanya Konsolosluğu'na hitaben Türkçe yazılmış seyahat durumunu belirten vize talep dilekçesi
-Şirketin İmza sirküleri,Yeni tarihli faaliyet belgesi,Ticari sicil gazetesi ve Vergi Levhası Fotokopileri
-Güncel tarihli Banka hesap hareketleri
-Var ise Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri
 
 Çalışan ise;
-Şirketin Antetli Kağıdına Almanya Konsolosluğu'na hitaben Türkçe yazılmış firma yetkilisi tarafından imzalanmış görev belgesi
-Şirketin İmza sirküleri,Yeni tarihli faaliyet belgesi,Ticari sicil gazetesi ve Vergi Levhası Fotokopileri
-Ssk giriş bildirgesi ,Ssk Hizmet dökümü
-Son 3 aylık maaş bordrosu
-Güncel tarihli Banka hesap hareketleri
-Var ise Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri

 Emekli ise;
-Almanya Konsolosluğu'na hitaben Türkçe yazılmış seyahat durumunu belirten vize talep dilekçesi
- Son emekli maaşı aldığına dair bordrosu
- Güncel tarihli Banka hesap hareketleri
- Var ise Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri
 

 
Emekliler için Almanya vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar  )
 • Kimlik fotokopisi
 • 2 Adet Biometrik Resim (Son 3 ay içerisinde çekilmiş,3,5 x 4,5 mm boyutunda, arka fonu beyaz resim )
 • Evli olanlardan Evlilik cüzdanı fotokopisi
 • Tam Tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Almanya konsolosluğu vize departmanına hitaben Türkçe yazılmış ,seyahat detaylarını ve masraflarının kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Emekli cüzdanı fotokopisi(Son Alınan Emekli maaş bordrosu)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı  fotokopileri
 • Son 3 aylık Banka Hesap Cüzdanı veya Banka hesap hareketleri(Banka Hesapları Güncel tarihli,bankadan kaşeli ve imzalı,bakiyesinde en az 5000 tl olmalıdır.)
 • Arkadaş ve Aile ziyareti için Orjinal Davetiye
 • Otel ve Uçak rezervasyonu
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası


Devlet Dairesi çalışanlar için Almanya vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar )
 • Kimlik fotokopisi
 • 2 Adet Biometrik Resim (Son 6 ay içerisinde çekilmiş,3,5 x 4,5 mm boyutunda, arka fonu beyaz resim )
 • Evli olanlardan Evlilik cüzdanı fotokopisi
 • Tam Tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Bağlı bulunduğu kurumdan yetkilisi tarafından Almanya konsolosluğu'na hitaben Türkçe yazılmış kaşeli ve imzalı olarak Kurumdaki görevi,seyahat detayları ve masraflarının tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Resmi kurum kimlik kartı fotokopisi
 • Son 3 aylık maaş bordrosu (imzalı ve kaşeli)
 • Son 3 aylık Banka Hesap Cüzdanı veya Banka hesap hareketleri(Banka Hesapları Güncel tarihli,bankadan kaşeli ve imzalı,bakiyesinde en az 5000 tl olmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı  fotokopileri
 • Otel ve Uçak rezervasyonu
 • Arkadaş ve Aile ziyareti için Orjinal Davetiye
 • Seyahat süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası

NOT:
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize istenmektedir.
 • Hususi (Yeşil),Hizmet(Gri) ve Diplomatik (Siyah) pasaport sahiplerine vize uygulanmamaktadır. 
 • Vize başvuru esnasında biometrik parmak izi uygulaması olduğundan şahsen gelmeniz gereklidir.
 • Tüm illerin Vize müracaatı acentemiz tarafından yapılmaktadır.
 • Almanya Konsolosluğu gerekli gördüğü durumlarda mülakata çağırabilir, ek evrak talep edebilmektedir.
 • Almanya vize işlemleri 7-10 iş gününde sonuçlanmaktadır.
 • Gerekli evrakları kargo veya şahsen ulaştırmanız halinde en geç 1 gün sonra işlemler başlamaktadır.
 • Almanya vize işlemleri için bizi arayınız.

Tel :       0 212 219 32 51
Gsm :    0 507 149 00 04
Adres :  Halaskargazi cad.No:4 Garanti Apt. Kat 8 D:32
             Harbiye-Şişli /İSTANBUL