Belçika Vize Merkezi 0 212 219 32 51


Belçika Vizesi


Şirket sahibi ve Ortakları için Belçika vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar )
 • 2 Adet vesikalık Resim ( Son 6 ay içerisinde çekilmiş, 35 x 45 mm ebatlarında,arka fonu beyaz resim)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Tam Tekmil Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, Belçika konsolosluğu vize departmanına hitaben İngilizce yazılmış, seyahat detaylarını ve masraflarınızın kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Şirketin İmza Sirküleri,Vergi Levhası,Faaliyet belgesi,Ticari Sicil gazetesi fotokopileri
 • Bağ-kur hizmet dökümü
 • Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Hareketleri (Güncel tarihli,kaşeli ve imzalı,bakiyesinde en az 2500 tl olmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı  fotokopileri
 • Otel Ve Uçak Rezervasyonu
 • Arkadaş ve Aile Ziyaretleri için; Belçika'dan orjinal davetiye,Davet eden kişinin kimlik,oturum fotokopisi, Davet eden kişinin Belçika belediyesinden alınmış Aile toplum kağıdının aslı,Davet eden kişinin gelir beyan bilgileri, Davet eden kişi ile ilgili akrabalık bağı var ise Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği istenmektedir.
 • Ticari Seyahatleriniz İçin Belçika'daki Firmadan Davetiye
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası

 
Bordrolu çalışanlar için Belçika vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar )
 • 2 Adet vesikalık Resim ( Son 6 ay içerisinde çekilmiş, 35 x 45 mm ebatlarında,arka fonu beyaz resim)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Tam Tekmil Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, Belçika konsolosluğa hitaben, işveren tarafından İngilizce yazılmış şirketteki görevinizi, seyahat detaylarını ve masraflarınızın kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Şirketin İmza Sirküleri,Vergi Levhası,Faaliyet belgesi,Ticari Sicil gazetesi fotokopileri
 • Sigorta işe giriş bildirgesi
 • Ssk hizmet dökümü
 • Son 3 aylık maaş bordrosu (imzalı ve kaşeli olmalıdır.)
 • Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Hareketleri (Güncel tarihli,kaşeli ve imzalı,bakiyesinde en az 2500 tl olmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Otel ve uçak rezervasyonu
 • Arkadaş ve Aile Ziyaretleri için; Belçika'dan orjinal davetiye,Davet eden kişinin kimlik,oturum fotokopisi, Davet eden kişinin Belçika belediyesinden alınmış Aile toplum kağıdının aslı,Davet eden kişinin gelir beyan bilgileri, Davet eden kişi ile ilgili akrabalık bağı var ise Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği istenmektedir.
 • Ticari Seyahatleriniz İçin Belçika'daki Firmadan Davetiye
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası


Esnaf -Serbest meslek sahipleri için Belçika vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar  )
 • 2 Adet vesikalık Resim ( Son 6 ay içerisinde çekilmiş, 35 x 45 mm ebatlarında,arka fonu beyaz resim)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Tam Tekmil Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, Belçika konsolosluğa hitaben, İngilizce yazılmış seyahat detaylarını ve masraflarının kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Şirketin İmza Beyannamesi veya İmza sirküleri fotokopisi
 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Ticari sicil gazetesi fotokopisi (Var ise)
 • Faaliyet belgesi (Bağlı bulunduğu oda'dan son 3 ay' a ait)
 • Bağ-kur Hizmet dökümü
 • Banka Hesap Cüzdan veya Banka Hesap Hareketleri (Güncel tarihli,kaşeli ve imzalı,bakiyesinde en az 2500 tl olmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Otel ve uçak rezervasyonları
 • Arkadaş ve Aile Ziyaretleri için; Belçika'dan orjinal davetiye,Davet eden kişinin kimlik,oturum fotokopisi, Davet eden kişinin Belçika belediyesinden alınmış Aile toplum kağıdının aslı,Davet eden kişinin gelir beyan bilgileri, Davet eden kişi ile ilgili akrabalık bağı var ise Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği istenmektedir.
 • Ticari Seyahatleriniz İçin Belçika'daki Firmadan Davetiye(faks,mail olabilir.)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası

 
Ev Hanımları için Belçika vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar )
 • 2 Adet vesikalık Resim ( Son 6 ay içerisinde çekilmiş, 35 x 45 mm ebatlarında,arka fonu beyaz resim)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Evlenme cüzdanı fotokopisi
 • Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
 • Belçika konsolosluğu vize departmanına hitaben İngilizce yazılmış seyahat detaylarını ve masraflarınızın kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Banka Hesap Cüzdan veya Banka Hesap Hareketleri (Güncel tarihli,kaşeli ve imzalı,bakiyesinde en az 2500 tl olmalıdır.)
 • Eşi çalışıyor ise veya işveren ise yukarıda belirtilen belgeler eklenmelidir.
 • Otel ve Uçak rezervasyonu
 • Arkadaş ve Aile Ziyaretleri için; Belçika'dan orjinal davetiye,Davet eden kişinin kimlik,oturum fotokopisi, Davet eden kişinin Belçika belediyesinden alınmış Aile toplum kağıdının aslı,Davet eden kişinin gelir beyan bilgileri, Davet eden kişi ile ilgili akrabalık bağı var ise Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği istenmektedir.
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası


Öğrenciler için Belçika vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar )
 • 2 Adet vesikalık Resim ( Son 6 ay içerisinde çekilmiş, 35 x 45 mm ebatlarında,arka fonu beyaz resim)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
 • Belçika konsolosluğu vize departmanına hitaben İngilizce yazılmış seyahat detaylarını ve masraflarınızın kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Okuldan yeni tarihli öğrenci belgesi
 • 18 yaşını doldurmamış ise Anne ve Baba'dan Belçika'ya seyahat edebilmesi için noter'den onaylı muvafakatname
 • Masrafları karşılayacak olan Anne ve Babası ise aşağıdaki belgeler eklenecektir;

Şirket Sahibi ise;
-Şirketin Antetli Kağıdına Belçika Konsolosluğu'na hitaben İngilizce yazılmış seyahat durumunu belirten vize talep dilekçesi
-Şirketin İmza sirküleri,Yeni tarihli faaliyet belgesi,Ticari sicil gazetesi ve Vergi Levhası Fotokopileri
-Güncel tarihli Banka hesap hareketleri
-Var ise Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri
 
 Çalışan ise;
-Şirketin Antetli Kağıdına Belçika Konsolosluğu'na hitaben İngilizce yazılmış firma yetkilisi tarafından imzalanmış görev belgesi
-Şirketin İmza sirküleri,Yeni tarihli faaliyet belgesi,Ticari sicil gazetesi ve Vergi Levhası Fotokopileri
-Ssk giriş bildirgesi ,Ssk Hizmet dökümü
-Son 3 aylık maaş bordrosu
-Güncel tarihli Banka hesap hareketleri
-Var ise Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri

 Emekli ise;
- Belçika Konsolosluğu'na hitaben İngilizce yazılmış seyahat durumunu belirten vize talep dilekçesi
- Son emekli maaşı aldığına dair bordrosu
- Güncel tarihli Banka hesap hareketleri
- Var ise Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri

 • Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Hareketleri(Güncel tarihli,kaşeli ve imzalı,bakiyesinde en az 2500 tl olmalıdır.)
 • Otel ve uçak rezervasyonu
 • Arkadaş ve Aile Ziyaretleri için; Belçika'dan orjinal davetiye,Davet eden kişinin kimlik,oturum fotokopisi, Davet eden kişinin Belçika belediyesinden alınmış Aile toplum kağıdının aslı,Davet eden kişinin gelir beyan bilgileri, Davet eden kişi ile ilgili akrabalık bağı var ise Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği istenmektedir.
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası


Emekliler için Belçika vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar  )
 • 2 Adet vesikalık Resim ( Son 6 ay içerisinde çekilmiş, 35 x 45 mm ebatlarında,arka fonu beyaz resim)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Evlenme cüzdanı fotokopisi
 • Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
 • Belçika konsolosluğu vize departmanına hitaben İngilizce yazılmış seyahat detaylarını ve masraflarınızın kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Emekli cüzdanı fotokopisi(Son emekli maaşı aldığına dair bordro)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Banka Hesap Cüzdan veya Banka Hesap Hareketleri(Güncel tarihli,kaşeli ve imzalı,bakiyesinde en az 2500 tl olmalıdır.)
 • Otel ve Uçak rezervasyonu
 • Arkadaş ve Aile Ziyaretleri için; Belçika'dan orjinal davetiye,Davet eden kişinin kimlik,oturum fotokopisi, Davet eden kişinin Belçika belediyesinden alınmış Aile toplum kağıdının aslı,Davet eden kişinin gelir beyan bilgileri, Davet eden kişi ile ilgili akrabalık bağı var ise Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği istenmektedir.
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası


Devlet Dairesi çalışanlar için Belçika vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar  )
 • 2 Adet vesikalık Resim ( Son 6 ay içerisinde çekilmiş, 35 x 45 mm ebatlarında,arka fonu beyaz resim)
 • Kimlik fotokopisi
 • Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
 • Bağlı bulunduğu kurumdan Belçika konsolosluğu'na hitaben İngilizce yazılmış kaşeli ve imzalı vize talep dilekçesi(Kurumdaki görevi,Seyahat detayları ve masrafların kimin tarafından karşılanacağı belirtilmelidir.)
 • Resmi kurum kimlik kartı fotokopisi
 • Son 3 aylık maaş bordrosu (imzalı ve kaşeli olmalıdır.)
 • Banka hesap cüzdanı veya Banka Hesap Hareketleri (Güncel tarihli ve bakiyeli olmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Otel ve Uçak rezervasyonu
 • Arkadaş ve Aile Ziyaretleri için; Belçika'dan orjinal davetiye,Davet eden kişinin kimlik,oturum fotokopisi, Davet eden kişinin Belçika belediyesinden alınmış Aile toplum kağıdının aslı,Davet eden kişinin gelir beyan bilgileri, Davet eden kişi ile ilgili akrabalık bağı var ise Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği istenmektedir.
 • Seyahat süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası


NOT:
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize istenmektedir.
 • Hususi (Yeşil),Hizmet(Gri) ve Diplomatik (Siyah) pasaport sahiplerine vize uygulanmamaktadır.
 • Belçika Vizesi başvurunuz esnasında biometrik parmak izi uygulaması olduğundan müracaatınız için şahsen gelmeniz gerekmektedir.
 • Belçika vizesi 3-4 iş gününde sonuçlanmaktadır.
 • Gerekli evrakları kargo veya şahsen ulaştırmanız halinde en geç 1 gün sonra işlemler başlamaktadır.
 • Belçika vize işlemleri ve sorularınız için bizi arayınız.

Tel :     0 212 219 32 51
Gsm :   0 507 149 00 04
Adres :  Halaskargazi cad. No:4 Garanti Apt. Kat:8 D:32
            Harbiye-Şişli /İSTANBUL