Danimarka Vizesi 0 212 219 32 51


Danimarka Vizesi


Şirket sahibi ve Ortakları için Danimarka vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar  )
 • 2 Adet vesikalık resim (Son 6 ay içerinde çekilmiş, 3.5 x 4.5 mm boyutunda,arka fonu beyaz resim )
 • Pasaport renkli fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Evli olanlardan Evlilik cüzdanı fotokopisi
 • Tam tekmil Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Bağ-kur Hizmet dökümü
 • Başvuru sahibinin tahsil durumunu ve dil eğitimini belirten bilgiler
 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, Danimarka konsolosluğu vize departmanına hitaben İngilizce yazılmış, seyahat detaylarını ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Şirketin İmza Sirküleri,Vergi Levhası,Ticari sicil gazetesi fotokopileri
 • Yeni Tarihli Faaliyet Belgesi Aslı
 • Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Hareketleri (Güncel tarihli ve bakiyeli olmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Otel Ve Uçak Rezervasyonu
 • Ticari Seyahatleriniz İçin Danimarka'daki Firmadan Davetiye
 • Arkadaş ve Aile ziyareti için Davet Mektubu Aslı ( Davet eden kişinin kimlik ve oturum kartı fotokopisi)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası

 
Bordrolu çalışanlar için Danimarka vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar  )
 • 2 Adet vesikalık resim (Son 6 ay içerinde çekilmiş, 3.5 x 4.5 mm boyutunda,arka fonu beyaz resim )
 • Pasaport renkli fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Evli olanlardan Evlilik cüzdanı fotokopisi
 • Tam tekmil Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, Danimarka konsolosluğa hitaben, işveren tarafından İngilizce yazılmış şirketteki görevi, seyahat detaylarını ,masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Şirketin İmza Sirküleri,Vergi Levhası,Ticari sicil gazetesi fotokopileri
 • Yeni tarihli faaliyet belgesi aslı
 • Sigorta işe giriş bildirgesi fotokopisi
 • Ssk Hizmet dökümü
 • Son 4 aylık maaş bordrosu (imzalı ve kaşeli)
 • Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Hareketleri (Güncel tarihli ve bakiyeli olmalıdır.)
 • Başvuru sahibinin tahsil durumunu ve dil eğitimini belirten bilgiler
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Otel ve Uçak rezervasyonu
 • Ticari Seyahatleriniz İçin Danimarka'daki Firmadan Davetiye
 • Arkadaş ve Aile ziyareti için Davetiye mektubu Aslı (Davet eden kişinin kimlik ve oturum kartı fotokopisi)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası


Esnaf -Serbest meslek sahipleri için Danimarka vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar  )
 • 2 Adet vesikalık resim (Son 6 ay içerinde çekilmiş, 3.5 x 4.5 mm boyutunda,arka fonu beyaz resim )
 • Pasaport renkli fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Evli olanlardan Evlilik cüzdanı fotokopisi
 • Tam tekmil Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, Danimarka konsolosluğu vize departmanına hitaben, İngilizce yazılmış seyahat detaylarını ve masraflarının kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Şirketin İmza Beyannamesi veya İmza sirküleri fotokopisi
 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Ticari sicil gazetesi fotokopisi (Var ise)
 • Yeni Tarihli Faaliyet belgesi aslı
 • Bağ-kur Hizmet dökümü
 • Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Hareketleri (Güncel tarihli ve bakiyeli olmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Otel ve Uçak rezervasyonları
 • Arkadaş ve Aile ziyareti için Davetiye mektubu Aslı (Davet eden kişinin kimlik ve oturum kartı fotokopisi)
 • Ticari Seyahatleriniz İçin Danimarka'daki Firmadan Davetiye(faks,mail olabilir.)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası

 
Ev Hanımları için Danimarka vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar )
 • 2 Adet vesikalık resim (Son 6 ay içerinde çekilmiş, 3.5 x 4.5 mm boyutunda,arka fonu beyaz resim )
 • Pasaport Renkli fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Evli olanlardan Evlilik cüzdanı fotokopisi
 • Tam tekmil Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Danimarka konsolosluğu vize departmanına hitaben İngilizce yazılmış seyahat detaylarını,Seyahat amacını ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap hareketleri (Güncel tarihli ve bakiyeli olmalıdır.)
 • Otel ve Uçak rezervasyonu
 • Arkadaş ve Aile ziyareti için Davetiye mektubu(Davet eden kişinin kimlik ve oturum kartı fotokopisi)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası
 • Eşi İşveren ve çalışan ise aşağıdaki belgeler eklenecektir ;

Şirket Sahibi ise;
-Şirketin Antetli Kağıdına Danimarka Konsolosluğu'na hitaben İngilizce yazılmış seyahat durumunu belirten vize talep dilekçesi
-Şirketin İmza sirküleri,Yeni tarihli faaliyet belgesi,Ticari sicil gazetesi ve Vergi Levhası Fotokopileri
-Güncel tarihli Banka hesap hareketleri
-Var ise Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri
 
Çalışan ise;
-Şirketin Antetli Kağıdına Danimarka Konsolosluğu'na hitaben İngilizce yazılmış firma yetkilisi tarafından imzalanmış görev belgesi
-Şirketin İmza sirküleri,Yeni tarihli faaliyet belgesi,Ticari sicil gazetesi ve Vergi Levhası Fotokopileri
-Ssk giriş bildirgesi ,Ssk Hizmet dökümü
-Son 3 aylık maaş bordrosu
-Güncel tarihli Banka hesap hareketleri
-Var ise Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri

Emekli ise;
- Danimarka Konsolosluğu'na hitaben İngilizce yazılmış seyahat durumunu belirten vize talep dilekçesi
- Son emekli maaşı aldığına dair bordrosu
- Güncel tarihli Banka hesap hareketleri
- Var ise Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri

 
Öğrenciler için Danimarka vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar )
 • 2 Adet vesikalık resim (Son 6 ay içerinde çekilmiş, 3.5 x 4.5 mm boyutunda,arka fonu beyaz resim )
 • Pasaport renkli fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Tam tekmil Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Başvuru sahibinin tahsil durumunu ve dil eğitimini belirten bilgiler
 • Banka Hesap Cüzdanı veya Banka hesap hareketleri (Güncel tarihli ve bakiyeli olmalıdır.)
 • Danimarka konsolosluğu vize departmanına hitaben İngilizce yazılmış seyahat detaylarını,Seyahat amacını ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Okuldan yeni tarihli öğrenci belgesi Aslı
 • 18 yaşını doldurmamış ise Anne ve Baba'dan Danimarka'ya seyahat edebilmesi için noterden onaylı muvaffakatname
 • Masrafları karşılayacak olan Anne ve Babası ise aşağıdaki belgeler eklenecektir;
  
Şirket Sahibi ise;
-Şirketin Antetli Kağıdına Danimarka Konsolosluğu'na hitaben İngilizce yazılmış seyahat durumunu belirten vize talep dilekçesi
-Şirketin İmza sirküleri,Yeni tarihli faaliyet belgesi,Ticari sicil gazetesi ve Vergi Levhası Fotokopileri
-Güncel tarihli Banka hesap hareketleri
-Var ise Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri
 
Çalışan ise;
-Şirketin Antetli Kağıdına Danimarka Konsolosluğu'na hitaben İngilizce yazılmış firma yetkilisi tarafından imzalanmış görev belgesi
-Şirketin İmza sirküleri,Yeni tarihli faaliyet belgesi,Ticari sicil gazetesi ve Vergi Levhası Fotokopileri
-Ssk giriş bildirgesi ,Ssk Hizmet dökümü
-Son 3 aylık maaş bordrosu
-Güncel tarihli Banka hesap hareketleri
-Var ise Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri

 Emekli ise;
- Danimarka Konsolosluğu'na hitaben İngilizce yazılmış seyahat durumunu belirten vize talep dilekçesi
- Son emekli maaşı aldığına dair bordrosu
- Güncel tarihli Banka hesap hareketleri
- Var ise Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri

 • Otel ve Uçak rezervasyonu
 • Arkadaş ve Aile ziyareti için Davetiye mektubu Aslı (Davet eden kişinin kimlik ve oturum kartı fotokopisi)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası


Emekliler için Danimarka vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar )
 • 2 Adet vesikalık resim (Son 6 ay içerinde çekilmiş, 3.5 x 4.5 mm boyutunda,arka fonu beyaz resim )
 • Pasaport renkli fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Evli olanlardan Evlilik cüzdanı fotokopisi
 • Tam tekmil Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Başvuru sahibinin tahsil durumunu ve dil eğitimini belirten bilgiler
 • Danimarka konsolosluğu vize departmanına hitaben İngilizce yazılmış seyahat detaylarını,Seyahat amacını ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Emekli cüzdanı fotokopisi( Son emekli maaşı aldığına dair bordrosu Son 6 ay'a ait dökümü gereklidir.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsat fotokopileri
 • Banka Hesap Cüzdanı veya Banka hesap hareketleri (Güncel tarihli ve bakiyeli olmalıdır.)
 • Otel ve Uçak rezervasyonu
 • Arkadaş ve Aile ziyareti için Davetiye mektubu Aslı (Davet eden kişinin kimlik ve oturum kartı fotokopisi)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası


Devlet Dairesi çalışanlar için Danimarka vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar  )
 • 2 Adet vesikalık resim (Son 6 ay içerinde çekilmiş, 3.5 x 4.5 mm boyutunda,arka fonu beyaz resim )
 • Pasaport renkli fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi
 • Tam Tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Evli olanlardan Evlilik cüzdanı cüzdanı fotokopisi
 • Bağlı bulunduğu kurumdan Danimarka konsolosluğu'na hitaben İngilizce olarak yazılmış kaşeli ve imzalı vize talep dilekçesi(Kurumdaki görevi,Seyahat tarihleri,Detayları ve masrafların kimin tarafından karşılanacağı belirtilmelidir.)
 • Resmi kurum kimlik kartı fotokopisi
 • Son 4 aylık maaş bordrosu (imzalı ve kaşeli)
 • Başvuru sahibinin tahsil durumunu ve dil eğitimini belirten bilgiler
 • Banka hesap cüzdanı veya Banka hesap hareketleri (Güncel tarihli ve bakiyeli olmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Otel ve Uçak rezervasyonu
 • Arkadaş ve Aile ziyareti için Davetiye mektubu Aslı (Davet eden kişinin kimlik ve oturum kartı fotokopisi)
 • Seyahat süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası
 

NOT:
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize istenmektedir.
 • Hususi (Yeşil),Hizmet(Gri) ve Diplomatik (Siyah) pasaport sahiplerine vize uygulanmamaktadır.
 • Biometrik parmak izi uygulaması olduğundan vize müracaatı için şahsen gelmeniz gerekmektedir. 
 • Danimarka vizesi 4-5 iş gününde sonuçlanmaktadır.
 • Gerekli evrakları kargo veya şahsen ulaştırmanız halinde en geç 1 gün sonra işlemler başlamaktadır.
 • Danimarka vize işlemleri için bizi arayınız.

Tel :     0 212 219 32 51
Gsm :   0 507 149 00 04
Adres :  Halaskargazi cad. No:4 Garanti Apt. Kat:8 D:32
            Harbiye-Şişli /İSTANBUL