Hizmet Damgalı Pasaport


Hizmet Damgalı Pasaport

Gri pasaport

Not : 18 yaşından küçüklerin hizmet damgalı pasaport formlarındaki hak sahibi bölümü anne veya babası tarafından imzalanacaktır.

- Hizmet damgalı pasaportlarda süre olsa dahi görevle ilgili her yurtdışına çıkışta kurumdan onaylı hizmet damgalı pasaport talep formu sisteme kayıt edilmesi için ilgili emniyet müdürlüklerine getirilmesi gerekmektedir. Form getirilmeden çıkış yapılırsa illegal çıkıştan işlem yapılacaktır.

-Belediyelerceyapılan görevlendirmelerde,Belediye personeli ve belediye meclis üyeleri için onaylı Hizmet Damgalı Pasaport formu yeterli olacaktır.Belediye personeli olmayanların görevlendirmelerinde ek olarak Belediye Meclis kararı gerekmektedir.

Kimler Hizmet Damgalı Pasaport Alabilir?

 
BU PASAPORT 5682 SAYILI PASAPORT KANUNUN 14 MADDESİNİN (B) BENDİNDE BELİRTİLEN HÜKÜM ÜZERE HİZMET DAMGALI PASAPORTLAR;

Bu kanun gereğince kendisine diplomatik (siyah) veya hususi damgalı (yeşil) pasaport verilemesi mümkün olmayan kimselerden;

 • Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile yurtdışına gönderildiklerinde veya yurtdışında vazifeye alındıklarında verilir
 • Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletler arası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlara
 • Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere
 • Hizmet Damgalı Pasaportu hak sahibinin yanında: eşine, reşit olmayan çocuklarına, reşit olup ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden çocuklarına (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördükleri okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile) 25 yaşını dolduruncaya kadar Hizmet Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.
 • 18 yaşını doldurmuş olsa dahi hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli bulunmayan, iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen hak sahibinin çocuklarına yaş sınırı olmaksızın Hizmet Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

Hizmet Pasaportu Gerekli Evraklar

 • Hak sahibi kurumunun İl Müdürlüğünden, bilgilerinin bulunduğu, resimli ve onaylı pasaport talep formu
 • 2 adet biyometrik fotoğraf
 • Son 6 ayda çekilmiş ve başvuru sahibinin güncel halini gösteren (0 yaş çocuklar için de, dahil olmak üzere)
 • 50mm X 60mm ebatlarında
 • Arka Fonu Beyaz
 • Biyometrik özelliklere sahip
 • Üzerinde TC kimlik numarasının bulunduğu TC nüfus cüzdanı aslı, başvuru esnasında ibraz edilmeli.

Müracaat sırasında parmak izi alınacaktır.Müracaat sırasında başvuru sahibinin parmak izi alınmaktadır.Daha önce herhangi bir sebeple( sürücü belgesi, silah ruhsatı, pasaport alan) parmak izi alınmış olan kişiler, parmak izlerinin alındığını belgelendirmeleri halinde, tekrar parmak izi vermek durumunda kalmayacaktır.2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5’inci maddesi uyarınca, 7 yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.

72 TL Pasaport Cüzdan Bedelinin anlaşmalı bankalar veya Maliye Veznelerine yatırıldığına dair dekont aslı.
- Dekontun üzerinde Tahsil Edilmiştir kaşesinin basılması
- Dekontun 1. Nüshasının müracaatta sunulması (en üst nüsha)
- Dekontun üzerinde tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir
Varsa daha önceden alınmış pasaportların aslı getirilmelidir.

Önemli
Başvuru sırasında hak sahibi pasaport alsın veya almasın mutlaka bulunmalıdır. Hak sahibinin olmaması halinde işlem yapılmamaktadır)
Her görevlendirmede mutlaka kurumdan onaylı hizmet pasaport formu getirilecektir. Pasaportun süresinin uzun veya kısa olması önemli değildir. Form getirmeden yurt dışına giriş-çıkış yapanlar hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır.
Göreve gidilen ülke Hizmet Pasaporta vize istiyor ise müracaat için, görev başlangıç tarihinden 25 gün önce, göreve gidilen ülke Hizmet Pasaporta vize istemiyor ise müracaat için, görev başlangıç tarihinden 15 gün önce, müdürlüğümüze gelinmelidir. Bu tarihlerden önce sistem müracaatı kabul etmemektedir. (A.B.D ve İngiltere için 10 günlük ek süre ilave edilir.)
Belediye tarafından yapılan görevlendirmelerde, görev yazıları Valilikçe onaylatılacaktır veya Belediye Meclis kararı getirilecektir.
Federasyonlar tarafından yapılan görevlendirmelerde, görev yazıları Federasyon Başkanınca onaylanacaktır.