Hollanda Vizesi 0 212 219 32 51


Hollanda Vizesi


Şirket sahipleri ve Ortakları için Hollanda vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar  )
 • 2 adet vesikalık resim(Son 6 ay içerisinde çekilmiş, 35 x 45 mm boyutunda,arka fonu beyaz resim)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi
 • Bağ-kur hizmet dökümü
 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, Hollanda konsolosluğu vize departmanına hitaben Türkçe yazılmış, seyahat detaylarını, masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Şirketin İmza Sirküleri,Vergi Levhası,Ticari sicil gazetesi ve Yeni tarihli Faaliyet belgesi fotokopileri
 • Banka Hesap cüzdanı veya Banka hesap hareketleri (Güncel tarihli,kaşeli ve imzalı,bakiye de en az 5000 tl bakiye olmalıdır.Banka hesap hareketleri ile beraber Bankanın imza sirküleri de alınmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Otel ve Uçak Rezervasyonu (Otel rezervasyonlarında otelden konfirmesi veya ödentesi konsolosluk tarafından istenebilmektedir.)
 • Ticari Seyahatleriniz İçin Hollanda'daki Firmadan Davetiye
 • Aile ziyaretleri İçin Hollanda'dan Davet mektubu Aslı ( Davet eden kişinin kimlik veya oturum fotokopisi,Son 3 aylık bordrosu veya gelir belgesi istenmektedir.)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası

 
Bordrolu Çalışanlar için Hollanda vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar  )
 • 2 adet vesikalık resim( Son 6 ay içerisinde çekilmiş 35 x 45 mm boyutunda,arka fonu beyaz resim)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi
 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, Hollanda konsolosluğu vize departmanına hitaben Türkçe yazılmış, Şirketteki görevi,seyahat detaylarını ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Şirketin İmza Sirküleri,Vergi Levhası,Ticari sicil gazetesi ve Yeni tarihli Faaliyet belgesi fotokopileri
 • Ssk giriş bildirgesi
 • Ssk hizmet dökümü
 • Son 3 aylık maaş bordrosu (imzalı ve kaşeli)
 • Banka Hesap cüzdanı veya Banka hesap hareketleri (Güncel tarihli,kaşeli ve imzalı,bakiye de en az 5000 tl bakiye olmalıdır.Banka hesap hareketleri ile beraber Bankanın imza sirküleri de alınmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Otel ve Uçak Rezervasyonu (Otel rezervasyonlarında otelden konfirmesi veya ödentesi konsolosluk tarafından istenebilmektedir.)
 • Ticari Seyahatleriniz İçin Hollanda'daki Firmadan Davetiye
 • Aile ziyaretleri İçin Hollanda'dan Davet mektubu Aslı ( Davet eden kişinin kimlik veya oturum fotokopisi,Son 3 aylık bordrosu veya gelir belgesi istenmektedir.)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası

 
Esnaf-Serbest Meslek sahipleri için Hollanda vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar  )
 • 2 adet vesikalık resim(Son 6 ay içerisinde çekilmiş, 35 x 45 mm boyutunda,arka fonu beyaz resim )
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi
 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak,Hollanda konsolosluğu vize departmanına hitaben seyahat detaylarını ve masraflarının kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Şirketin İmza Beyannamesi veya İmza sirküleri fotokopisi
 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Yeni tarihli Faaliyet belgesi fotokopisi (Bağlı bulunduğu oda'dan)
 • Ticari sicil gazetesi fotokopisi (Var ise)
 • Bağ-kur Hizmet dökümü
 • Banka Hesap cüzdanı veya Banka hesap hareketleri (Güncel tarihli,kaşeli ve imzalı,bakiye de en az 5000 tl bakiye olmalıdır.Banka hesap hareketleri ile beraber Bankanın imza sirküleri de alınmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Otel Ve Uçak Rezervasyonu
 • Ticari Seyahatleriniz İçin Hollanda'daki Firmadan Davetiye
 • Aile ziyaretleri İçin Hollanda'dan Davet mektubu Aslı ( Davet eden kişinin kimlik veya oturum fotokopisi,Son 3 aylık bordrosu veya gelir belgesi istenmektedir.)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası


Ev Hanımları için Hollanda vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar )
 • 2 adet vesikalık resim(Son 6 ay içerinde çekilmiş, 35 x 45 mm boyutunda,arka fonu beyaz resim )
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi
 • Hollanda konsolosluğu vize departmanına hitaben Türkçe yazılmış seyahat detaylarını ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Masrafları Eşi veya Ailesi tarafından karşılanacak ise aşağıdaki evraklar gereklidir;

 Şirket Sahibi ise;
-Şirketin Antetli Kağıda Hollanda Konsolosluğu'na hitaben Türkçe yazılmış seyahat durumunu belirten vize talep dilekçesi
-Şirketin İmza sirküleri,Yeni tarihli faaliyet belgesi,Ticari sicil gazetesi ve Vergi Levhası Fotokopileri
-Güncel tarihli Banka hesap hareketleri
-Var ise Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri
 
 Çalışan ise;
-Şirketin Antetli Kağıda Hollanda Konsolosluğu'na hitaben Türkçe yazılmış firma yetkilisi tarafından imzalanmış görev belgesi
-Şirketin İmza sirküleri,Yeni tarihli faaliyet belgesi,Ticari sicil gazetesi ve Vergi Levhası Fotokopileri
-Ssk giriş bildirgesi ,Ssk Hizmet dökümü
-Son 3 aylık maaş bordrosu
-Güncel tarihli Banka hesap hareketleri
-Var ise Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri

  Emekli ise;
- Hollanda Konsolosluğu'na hitaben Türkçe yazılmış seyahat durumunu belirten vize talep dilekçesi
- Son emekli maaşı aldığına dair bordrosu
- Güncel tarihli Banka hesap hareketleri
- Var ise Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri

 • Banka Hesap cüzdanı veya Banka hesap hareketleri (Güncel tarihli,kaşeli ve imzalı,bakiye de en az 5000 tl bakiye olmalıdır.Banka hesap hareketleri ile beraber Bankanın imza sirküleri de alınmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Otel ve Uçak Rezervasyonu (Otel rezervasyonlarında otelden konfirmesi veya ödentesi konsolosluk tarafından talep edilmektedir.)
 • Aile ziyaretleri İçin Hollanda'dan Davet mektubu Aslı ( Davet eden kişinin kimlik veya oturum fotokopisi,Son 3 aylık bordrosu veya gelir belgesi istenmektedir.)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası


Öğrenciler için Hollanda vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar )
 • 2 adet vesikalık resim( Son 6 ay içerisinde çekilmiş ,35 x 45 mm boyutunda,arka fonu beyaz resim )
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Hollanda konsolosluğu vize departmanına hitaben Türkçe yazılmış seyahat detaylarını ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Okuldan yeni tarihli öğrenci belgesi
 • 18 yaşını doldurmamış ise Anne ve Baba'dan Hollanda'ya seyahat edebilmesi için muvafakatname
 • Masrafları karşılayacak olan Anne ve Babası ise aşağıdaki belgeler eklenecektir;
 
 Şirket Sahibi ise;
-Şirketin Antetli Kağıda Hollanda Konsolosluğu'na hitaben Türkçe yazılmış seyahat durumunu belirten vize talep dilekçesi
-Şirketin İmza sirküleri,Yeni tarihli faaliyet belgesi,Ticari sicil gazetesi ve Vergi Levhası Fotokopileri
-Güncel tarihli Banka hesap hareketleri
-Var ise Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri

 Çalışan ise;
-Şirketin Antetli Kağıda Hollanda Konsolosluğu'na hitaben Türkçe yazılmış firma yetkilisi tarafından imzalanmış görev belgesi
-Şirketin İmza sirküleri,Yeni tarihli faaliyet belgesi,Ticari sicil gazetesi ve Vergi Levhası Fotokopileri
-Ssk giriş bildirgesi ,Ssk Hizmet dökümü
-Son 3 aylık maaş bordrosu
-Güncel tarihli Banka hesap hareketleri
-Var ise Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri

  Emekli ise;
- Hollanda Konsolosluğu'na hitaben Türkçe yazılmış seyahat durumunu belirten vize talep dilekçesi
- Son emekli maaşı aldığına dair bordrosu
- Güncel tarihli Banka hesap hareketleri
- Var ise Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri

 •  Banka Hesap cüzdanı veya Banka hesap hareketleri (Güncel tarihli,kaşeli ve imzalı,bakiye de en az 5000 tl bakiye olmalıdır.Banka hesap hareketleri ile beraber Bankanın imza sirküleri de alınmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Otel ve Uçak Rezervasyonu (Otel rezervasyonlarında otelden konfirmesi veya ödentesi konsolosluk tarafından talep edilmektedir.)
 • Aile ziyaretleri İçin Hollanda'dan Davet mektubu Aslı ( Davet eden kişinin kimlik veya oturum fotokopisi,Son 3 aylık bordrosu veya gelir belgesi istenmektedir.
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası

 
Emekliler için Hollanda vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar i)
 • 2 adet vesikalık resim( Son 6 ay içerisinde çekilmiş ,35 x 45 mm boyutunda,arka fonu beyaz resim )
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi
 • Hollanda konsolosluğu vize departmanına hitaben Türkçe yazılmış seyahat detaylarını ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Emekli cüzdanı fotokopisi(Son emekli maaşı aldığına dair bordrosu)
 • Banka Hesap cüzdanı veya Banka hesap hareketleri (Güncel tarihli,kaşeli ve imzalı,bakiye de en az 5000 tl bakiye olmalıdır.Banka hesap hareketleri ile beraber Bankanın imza sirküleri de alınmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul tapu,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Otel ve Uçak Rezervasyonu (Otel rezervasyonlarında otelden konfirmesi veya ödentesi konsolosluk tarafından talep edilmektedir..)
 • Aile ziyaretleri İçin Hollanda'dan Davet mektubu Aslı ( Davet eden kişinin kimlik veya oturum fotokopisi,Son 3 aylık bordrosu veya gelir belgesi istenmektedir.
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası


Devlet Dairesi çalışanlar için Hollanda vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar )
 • 2 adet vesikalık Resim (Son 6 ay içerisinde çekilmiş, 35 x 45 mm ebatlarında,arka fonu beyaz resim )
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Evli olanlardan evlenme cüzdanı fotokopisi
 • Bağlı bulunduğu kurumdan yetkilisi tarafından Hollanda konsolosluğu'na hitaben yazılmış kaşeli ve imzalı vize talep dilekçesi(Kurumdaki görevi,Seyahat detayları ve masrafların kimin tarafından karşılanacağı belirtilmelidir.)
 • Resmi kurum kimlik kartı fotokopisi
 • Son 3 aylık maaş bordrosu (imzalı ve kaşeli)
 • Banka Hesap cüzdanı veya Banka hesap hareketleri (Güncel tarihli,kaşeli ve imzalı,bakiye de en az 5000 tl bakiye olmalıdır.Banka hesap hareketleri ile beraber Bankanın imza sirküleri de alınmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Turistik başvurular için Otel ve Uçak rezervasyonu
 • Aile ziyaretleri İçin Hollanda'dan Davet mektubu Aslı ( Davet eden kişinin kimlik veya oturum fotokopisi,Son 3 aylık bordrosu veya gelir belgesi istenmektedir.
 • Seyahat süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası


NOT:
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize istenmektedir.
 • Hususi (Yeşil),Hizmet(Gri) ve Diplomatik (Siyah) pasaport sahiplerine vize uygulanmamaktadır.
 • Acentemiz Hollanda konsolosluğunun yetkilendirmiş olduğu acentelerden olup vize işlemlerini yapma yetkisine sahiptir.
 • Hollanda vize müracaatında biometrik parmak izi uygulaması olduğundan şahsen gelinmesi gereklidir.
 • Hollanda Konsolosluğu gerekli gördüğü durumlara görüşmeye çağırabilir ve ek evrak talep edebilmektedir.
 • Hollanda vizesi 5-6 iş gününde sonuçlanmaktadır.
 • Gerekli evrakları kargo veya şahsen ulaştırmanız halinde en geç 1 gün sonra vize  işlemleri başlamaktadır.
 • Hollanda vize işlemleri için bizi arayınız.

Tel :     0 212 219 32 51
Gsm :   0 507 149 00 04
Adres :  Halaskargazi cad.No:4 Garanti Apt. Kat:8 D:32
            Harbiye-Şişli /İSTANBUL