Hususi Pasaport


Hususi Damgalı(Yeşil) Pasaport

Kimler Hususi damgalı Yeşil pasaport alabilir?

TBMM Eski Üyeleri ve Eski Bakanlar,
Kadro derecesi 1,2 ve 3. derece olarak çalışan ve bu derecelerde çalışmakta iken EMEKLİ olan veya devlet memurları.
1.2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.
Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp emekli kesenekleri 1.,2 ve 3. derece üzerinden kesilerek T.C. Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ile bu durumda çalışırken EMEKLİ olan sözleşmeli devlet memurları
Görevleri Süresince Büyükşehir, İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanları
5774 Sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanunun 8. Maddesinde Devlet Sporcusu unvanı verilen sporculara
Özelleştirme kapsam ve programına alınan/özelleştirilen T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından;
Özelleştirilmeden önce hususi pasaport alma hakkını elde etmiş bulunmak,
Kuruluş sermaye payının en az %51’i devlete ait kamu kuruluşu olmak,
Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak,Kamu görevlisi olmak,
4603 Sayılı İş Kanununa tabi olmak
Şartlarının tamamını taşıyan ve bu şartları taşırken EMEKLİ olan veya ÇEKİLEN personeller;
Yukarıdaki 1,2,3,4,5, ve 6. maddede belirtilen şartları taşıyanların eşlerine, reşit olmayan çocuklarına ve reşit olup hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden kız ve erkek çocuklarına (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördükleri okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile) 25 yaşını dolduruncaya kadar Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

18 yaşını doldurmuş olsa dahi hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli bulunmayan, iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen hak sahibinin çocuklarına yaş sınırı olmaksızın Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

NOT: Hususi Pasaportlar 5 yıllık süreyle verilir.

Büyükşehir, İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanlarına ise görevleri süresince hususi pasaport tanzim edilir.
Pasaport işlemleri randevu ile yapılmaktadır. İstenilen güne tüm vatandaşlarımızın randevu almaları mümkün olamayacağı ve acil olarak pasaport İşlemi yaptırması gereken vatandaşlarımız için randevusuz olarak imkânlar dâhilinde az sayıda işlem yapılmaktadır.

Randevusuz olarak işlem yaptıracak vatandaşlarımız, işlem önceliğinin randevulu vatandaşlarımıza ait olduğunu ve randevulu vatandaşlarımızın işlemleri bitmeden randevusuz vatandaşlarımızın işlemlerine başlanamayacağı ve bu süre zarfında bekleyebileceklerini bilmeleri gerekmektedir. Bu süreyi beklemek istemeyen vatandaşlarımız randevu alarak randevu gün ve saatinde beklemeden pasaport başvurusunda bulunabilirler.
Çalışanların Hususi Pasaport İşlemleri

İlgili Kurumca Düzenlenmiş Hususi Pasaport Formu:Hak sahibi memurun çalıştığı kurumun İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlüğünce tanzim edilerek daha önce imza sirküsü (İmza örneği) Müdürlüğümüze gönderilmiş olan yetkili tarafından onaylanmış, hak sahibi ile birlikte pasaport alacak diğer aile fertlerinin kimlik bilgileri kaydedilerek fotoğrafları mühürlenmiş pasaport talep formu.Eski Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu ile işlem yapılmamaktadır.

  • 2 adet biyometrik fotoğraf
  • Son 6 ayda çekilmiş ve başvuru sahibinin güncel halini gösteren (0 yaş çocuklar için de, dahil olmak üzere)
  • 50mm X 60mm ebatlarında
  • Arka Fonu Beyaz
  • Biyometrik özelliklere sahip
  • Üzerinde TC kimlik numarasının bulunduğu TC nüfus cüzdanı aslı, başvuru esnasında ibraz edilmeli.

Müracaat sırasında parmak izi alınacaktır.Müracaat sırasında başvuru sahibinin parmak izi alınmaktadır.Daha önce herhangi bir sebeple( sürücü belgesi, silah ruhsatı, pasaport alan) parmak izi alınmış olan kişiler, parmak izlerinin alındığını belgelendirmeleri halinde, tekrar parmak izi vermek durumunda kalmayacaktır.2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5’inci maddesi uyarınca, 7 yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.

72 TL Pasaport Cüzdan Bedelinin anlaşmalı bankalar veya Maliye Veznelerine yatırıldığına dair dekont aslı.
- Dekontun üzerinde Tahsil Edilmiştir kaşesinin basılması
- Dekontun 1. Nüshasının müracaatta sunulması (en üst nüsha)
- Dekontun üzerinde tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir
Varsa daha önceden alınmış pasaportların aslı getirilmelidir.

NOTLAR
Hak sahibi pasaport alacaksa gelmeli, pasaport almaması durumunda pasaport müracaatında bulunacak eşi veya reşit çocukları formda hak sahibinin imzasının bulunması halinde hak sahibi olmadan da işlem yaptırabilmektedir.
Maliye veznelerinin kapanış saatleri 14:00 – 15:00 arası değişmektedir. Herhangi bir sorun yaşamamak için pasaport cüzdan bedellerini anlaşmalı bankalara yatırabilirsiniz.

Hak sahibi olarak diğer aile bireylerine de hususi pasaport almak istiyorsanız.