İsveç Vize Merkezi 0 212 219 32 51


İsveç Vizesi


Şirket sahibi ve Ortakları için İsveç vize başvurusu

 • Pasaport (Dönüş tarihinden geçerli en az 3 ay geçerli pasaport ,Var ise eski pasaportlar)
 • 2 adet biometrik resim (35 x 40 mm ebatlarında yeni çekilmiş arka fonu beyaz resim)
 • Kimlik fotokopisi
 • Tam tekmil Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, İsveç konsolosluğu vize departmanına hitaben İngilizce yazılmış, seyahat detaylarını ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • İmza Sirküleri,Vergi levhası,Ticari sicil gazetesi ve Yeni tarihli Faaliyet belgesi fotokopisi
 • Bağ-kur hizmet dökümü
 • Banka hesap cüzdanı veya Banka Hesap hareketleri(Güncel tarihli ve bakiyeli)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Otel Ve Uçak Rezervasyonu
 • Ticari Seyahatleriniz İçin İsveç'deki Firmadan Davetiye
 • Aile ziyaretleriniz için yakınınızdan Davetiye (Davet eden kişinin kimlik,oturum fotokopisi,Gelir durumunu belirten belgeler ve İsveç'teki vergi dairesinden alınmış Personbevis belgesi gereklidir.)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası

 
Ssk'lı çalışanlar için İsveç vize başvurusu

 • Pasaport (Dönüş tarihinden geçerli en az 3 ay geçerli pasaport , Var ise eski pasaportlar)
 • 2 adet biometrik resim (35 x 40 mm ebatlarında yeni çekilmiş arka fonu beyaz resim)
 • Kimlik fotokopisi
 • Tam tekmil Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, İsveç konsolosluğu vize departmanına hitaben İngilizce yazılmış, Şirketteki görevi,seyahat detaylarını ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • İmza Sirküleri,Vergi levhası,Ticari sicil gazetesi ve Yeni tarihli Faaliyet belgesi fotokopisi
 • Ssk giriş bildirgesi
 • Ssk hizmet dökümü
 • Son 3 ay'a ait maaş bordrosu (imzalı ve kaşeli)
 • Banka hesap cüzdanı veya Banka Hesap Hareketleri(Güncel tarihli ve bakiyeli)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Otel Ve Uçak Rezervasyonu
 • Ticari Seyahatleriniz İçin İsveç'deki Firmadan Davetiye
 • Aile ziyaretleriniz için yakınınızdan Davetiye (Davet eden kişinin kimlik,oturum fotokopisi,Gelir durumunu belirten belgeler ve İsveç'teki vergi dairesinden alınmış Personbevis belgesi gereklidir.)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası


Esnaf-Serbest Meslek sahipleri için İsveç vize başvurusu

 • Pasaport (Dönüş tarihinden geçerli en az 3 ay geçerli pasaport , Var ise eski pasaportlar)
 • 2 adet biometrik resim (35 x 40 mm ebatlarında yeni çekilmiş arka fonu beyaz resim)
 • Kimlik fotokopisi
 • Tam tekmil Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Bağ-kur Hizmet dökümü
 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak,İsveç konsolosluğu vize departmanına hitaben İngilizce yazılmış seyahat detaylarını ve masraflarının kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • İmza Beyannamesi fotokopisi
 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Faaliyet belgesi (Bağlı bulunduğu oda'dan son 3 ay'a ait)
 • Ticari sicil gazetesi (Var ise)
 • Banka hesap cüzdanı veya Banka Hesap Hareketleri (Güncel tarihli ve bakiyeli olmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı  fotokopileri
 • Otel Ve Uçak Rezervasyonu
 • Ticari Seyahatleriniz İçin İsveç'deki Firmadan Davetiye
 • Aile ziyaretleriniz için yakınınızdan Davetiye (Davet eden kişinin kimlik,oturum fotokopisi,Gelir durumunu belirten belgeler ve İsveç'teki vergi dairesinden alınmış Personbevis belgesi gereklidir.)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası

 
Ev Hanımları için İsveç vize başvurusu

 • Pasaport (Dönüş tarihinden geçerli en az 3 ay geçerli pasaport, Var ise eski pasaportlar)
 • 2 adet biometrik resim (35 x 40 mm ebatlarında yeni çekilmiş arka fonu beyaz resim)
 • Kimlik fotokopisi
 • Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi
 • Tam tekmil Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • İsveç konsolosluğu vize departmanına hitaben İngilizce yazılmış,seyahat detaylarını ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Banka hesap cüzdanı veya Banka Hesap Hareketleri(Güncel tarihli ve bakiyeli)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Eşi çalışıyor ise veya işveren ise  aşağıda belirtilen belgeler eklenecektir;
          
 İşverenlerden; Şirketin Antetli Kağıdına Görev yazısı,Şirketin İmza sirküleri,Vergi Levhası,
                         Ticari sicil Gazetesi ve Faaliyet Belgesi fotokopileri,Bağkur Hizmet dökümü
 Çalışanlardan; Çalıştığı Şirketten Görev yazısı,Şirketin İmza sirküleri,Vergi Levhası,Ticari sicil Gazetesi 
                          Faaliyet Belgesi fotokopisi,Ssk giriş bildirgesi,Ssk Hizmet dökümü,Son 3 ay maaş Bordrosu
 Emeklilerden;   Son emekli maaş bordrosu

 • Otel Ve Uçak Rezervasyonu
 • Aile ziyaretleriniz için yakınınızdan Davetiye (Davet eden kişinin kimlik,oturum fotokopisi,Gelir durumunu belirten belgeler ve İsveç'teki vergi dairesinden alınmış Personbevis belgesi gereklidir.)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası

 
Öğrenciler için İsveç vize başvurusu

 • Pasaport (Dönüş tarihinden geçerli en az 3 ay geçerli pasaport, Var ise eski pasaportlar)
 • 2 adet biometrik resim (35 x 40 mm ebatlarında yeni çekilmiş arka fonu beyaz resim)
 • Kimlik fotokopisi
 • Tam tekmil Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • İsveç konsolosluğu vize departmanına hitaben İngilizce yazılmış,seyahat detaylarını ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Okuldan yeni tarihli öğrenci belgesi
 • 18 yaş dolmamış ise Anne ve Babadan İsveç'e seyahat edebilmesi için noter onaylı muvaffakatname
 • Masrafları karşılayacak olan Anne ve Babası ise aşağıdaki belgeler eklenecektir;
 
 Şirket Sahibi ise;
-Şirketin Antetli Kağıdına İsveç Konsolosluğu'na hitaben İngilizce yazılmış seyahat durumunu belirten vize talep dilekçesi
-Şirketin İmza sirküleri,Yeni tarihli faaliyet belgesi,Ticari sicil gazetesi ve Vergi Levhası Fotokopileri
-Güncel tarihli Banka hesap hareketleri
-Var ise Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri
 
 Çalışan ise;
-Şirketin Antetli Kağıdına İsveç Konsolosluğu'na hitaben İngilizce yazılmış firma yetkilisi tarafından imzalanmış görev belgesi
-Şirketin İmza sirküleri,Yeni tarihli faaliyet belgesi,Ticari sicil gazetesi ve Vergi Levhası Fotokopileri
-Ssk giriş bildirgesi ,Ssk Hizmet dökümü
-Son 3 aylık maaş bordrosu
-Güncel tarihli Banka hesap hareketleri
-Var ise Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri

  Emekli ise;
- İsveç Konsolosluğu'na hitaben İngilizce yazılmış seyahat durumunu belirten vize talep dilekçesi
- Son emekli maaşı aldığına dair bordrosu
- Güncel tarihli Banka hesap hareketleri
- Var ise Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri

 • Banka hesap cüzdanı veya Banka Hesap hareketleri(Güncel tarihli ve bakiyeli)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı  fotokopileri
 • Otel Ve Uçak Rezervasyonu
 • Aile ziyaretleriniz için yakınınızdan Davetiye (Davet eden kişinin kimlik,oturum fotokopisi,Gelir durumunu belirten belgeler ve İsveç'teki vergi dairesinden alınmış Personbevis belgesi gereklidir.)


Emekliler için İsveç vize başvurusu

 • Pasaport (Dönüş tarihinden geçerli en az 3 ay geçerli pasaport, Var ise eski pasaportlar)
 • 2 adet biometrik resim (35 x 40 mm ebatlarında yeni çekilmiş arka fonu beyaz resim)
 • Kimlik fotokopisi
 • Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi
 • Tam tekmil Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • İsveç konsolosluğu vize departmanına hitaben İngilizce yazılmış,seyahat detaylarını ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Banka hesap cüzdanı veya Banka Hesap Hareketleri (Güncel tarihli ve bakiyeli)
 • Son emekli maaşı aldığına dair bordro
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı  fotokopileri
 • Otel Ve Uçak Rezervasyonu
 • Aile ziyaretleriniz için yakınınızdan Davetiye (Davet eden kişinin kimlik,oturum fotokopisi,Gelir durumunu belirten belgeler ve İsveç'teki vergi dairesinden alınmış Personbevis belgesi gereklidir.)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası


Devlet Dairesi çalışanlar için İsveç vize başvurusu

 • Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, Var ise eski pasaportlar )
 • 2 adet biometrik resim (35 x 40 mm ebatlarında yeni çekilmiş arka fonu beyaz resim)
 • Kimlik fotokopisi
 • Tam Tekmil Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • İsveç konsolosluğu'na hitaben İngilizce yazılmış kaşeli ve imzalı vize talep dilekçesi(Seyahat tarihleri,Detayları ve masrafların kimin tarafından karşılanacağı belirtilmelidir.)
 • Bağlı bulunduğu makamdan görev ve izin yazısı
 • Resmi kurum kimlik kartı fotokopisi
 • Son 3 aylık maaş bordrosu (imzalı ve kaşeli)
 • Banka hesap cüzdanı veya Banka Hesap Hareketleri(Güncel tarihli ve bakiyeli olmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı  fotokopileri
 • Otel ve Uçak rezervasyonu
 • Aile ziyaretleriniz için yakınınızdan Davetiye (Davet eden kişinin kimlik,oturum fotokopisi,Gelir durumunu belirten belgeler ve İsveç'teki vergi dairesinden alınmış Personbevis belgesi gereklidir.)
 • Seyahat süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası


NOT:
 • Hususi ( Yeşil ) ,Hizmet (Gri) ,Diplomatik (Siyah) pasaport sahipleri vizeden muaftırlar.
 • İsveç vizesi müracaatı için biometrik parmak izi uygulaması olduğundan başvuru sahiplerinin şahsen gelmesi gerekmektedir.
 • İsveç vizesi 10 iş gününde sonuçlanmaktadır.
 • Gerekli evrakları kargo veya şahsen ulaştırmanız halinde en geç 1 gün sonra işlemler başlamaktadır.
 • İsveç vize işlemleri için bizi arayınız.

Tel :      0 212 219 32 51
Gsm :    0 507 149 00 04
Adres :   Halaskargazi cad.No:4 Garanti Apt.Kat:8 D:32
             Harbiye-Şişli /İSTANBUL