İsviçre Vize Merkezi 0 212 219 32 51


İsviçre Vizesi


Şirket sahibi ve Ortakları için İsviçre vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar  )
 • Kimlik fotokopisi
 • 2 Adet biometrik resim (3,5 x 4,5 mm ebatlarında,yeni çekilmiş arka fonu beyaz resim)
 • Evli olanlardan evlenme cüzdanı fotokopisi
 • Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, İsviçre konsolosluğu vize departmanına hitaben İngilizce yazılmış, seyahat detaylarını ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Şirketin İmza Sirküleri,Vergi Levhası,Ticari sicil gazetesi ve Yeni tarihli faaliyet belgesi fotokopisi
 • Bağ-kur Hizmet dökümü
 • Banka Hesap Cüzdanı veya Banka hesap hareketleri (Güncel tarihli ve bakiyeli olmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Otel Ve Uçak Rezervasyonları
 • Ticari Seyahatleriniz İçin İsviçre'deki Firmadan Davetiye (orjinal)
 • Aile ziyaretleri için Davet mektubu (Davet eden kişinin kimlik veya oturum kartı fotokopisi istenmektedir.)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası


Bordrolu çalışanlar için İsviçre vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar )
 • Kimlik fotokopisi
 • 2 Adet biometrik resim (3,5 x 4,5 mm ebatlarında ,yeni çekilmiş arka fonu beyaz resim)
 • Evli olanlardan evlenme cüzdanı fotokopisi
 • Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, İsviçre konsolosluğu vize departmanına hitaben İngilizce yazılmış, Şirketteki görevi,seyahat detaylarını ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Şirketin İmza Sirküleri,Vergi Levhası,Ticari sicil gazetesi ve Yeni tarihli faaliyet belgesi fotokopisi
 • Ssk giriş bildirgesi
 • Ssk hizmet dökümü
 • Son 3 ay maaş bordrosu (imzalı ve kaşeli)
 • Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Hareketleri (Güncel tarihli ve bakiyeli olmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri
 • Otel Ve Uçak Rezervasyonları
 • Ticari Seyahatleriniz İçin İsviçre'deki Firmadan Davetiye (orjinal)
 • Aile ziyaretleri için Davet mektubu (Davet eden kişinin kimlik veya oturum kartı fotokopisi istenmektedir.)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası


Esnaf -Serbest meslek sahipleri için İsviçre vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar )
 • Kimlik fotokopisi
 • 2 Adet biometrik resim ( 3,5 x 4,5 mm ebatlarında ,yeni çekilmiş arka fonu beyaz resim)
 • Evli olanlardan evlenme cüzdanı fotokopisi
 • Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Bağ-kur hizmet dökümü
 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, İsviçre konsolosluğu vize departmanına hitaben, İngilizce yazılmış seyahat detaylarını ve masraflarının kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Şirketin İmza Beyannamesi veya Vergi levhası fotokopisi
 • Vergi Levhası fotokopisi ( son vergi yılı olmalıdır.)
 • Ticari sicil gazetesi (Var ise)
 • Faaliyet belgesi fotokopisi (Bağlı bulunduğu oda'dan son 3 ay'a ait)
 • Banka Hesap Cüzdanı ve Banka Hesap Hareketleri (Güncel tarihli ve bakiyeli olmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul, Tapu ,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Otel ve uçak rezervasyonları
 • Ticari Seyahatleriniz İçin İsviçre'deki Firmadan Davetiye (orjinal)
 • Aile ziyaretleri için Davet mektubu(Davet eden kişinin kimlik veya oturum kartı fotokopisi istenmektedir.)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası

 
Ev Hanımları için İsviçre vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar )
 • Kimlik fotokopisi
 • 2 Adet biometrik resim ( 3,5 x 4,5 mm ebatlarında ,yeni çekilmiş arka fonu beyaz resim)
 • Evli olanlardan evlenme cüzdanı fotokopisi
 • Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • İsviçre konsolosluğu vize departmanına hitaben İngilizce yazılmış,seyahat detaylarını ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Eşi çalışıyor ise veya işveren ise aşağıdaki belirtilen belgeler eklenecektir;

Şirket Sahibi ise;
-Şirketin Antetli Kağıdına İsviçre Konsolosluğu'na hitaben İngilizce yazılmış seyahat durumunu belirten vize talep dilekçesi
-Şirketin İmza sirküleri,Yeni tarihli faaliyet belgesi,Ticari sicil gazetesi ve Vergi Levhası Fotokopileri
-Güncel tarihli Banka hesap hareketleri
-Var ise Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri
 
Çalışan ise;
-Şirketin Antetli Kağıdına İsviçre Konsolosluğu'na hitaben İngilizce yazılmış firma yetkilisi tarafından imzalanmış görev belgesi
-Şirketin İmza sirküleri,Yeni tarihli faaliyet belgesi,Ticari sicil gazetesi ve Vergi Levhası Fotokopileri
-Ssk giriş bildirgesi ,Ssk Hizmet dökümü
-Son 3 aylık maaş bordrosu
-Güncel tarihli Banka hesap hareketleri
-Var ise Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri

Emekli ise;
- İsviçre Konsolosluğu'na hitaben İngilizce yazılmış seyahat durumunu belirten vize talep dilekçesi
- Son emekli maaşı aldığına dair bordrosu
- Güncel tarihli Banka hesap hareketleri
- Var ise Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri

 • Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Banka hesap hareketleri (Güncel tarihli ve bakiyeli olmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Otel Ve Uçak Rezervasyonları
 • Aile ziyaretleri için Davet mektubu (Davet eden kişinin kimlik veya oturum kartı fotokopisi  istenmektedir.)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası


Öğrenciler için İsviçre vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar )
 • Kimlik fotokopisi
 • 2 Adet biometrik resim (3,5 x 4,5 mm ebatlarında,yeni çekilmiş arka fonu beyaz resim)
 • Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Okuldan Yeni tarihli öğrenci belgesi
 • 18 yaşını doldurmamış ise Anne ve Babadan İsviçre'ye seyahat edebilmesi için noterden onaylı muvafakatname
 • Aile işveren ise veya bordrolu ise yukarıda belirtilen belgelerin tamamı eklenecektir.
 • İsviçre konsolosluğu vize departmanına hitaben İngilizce yazılmış,seyahat detaylarını ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Masrafları karşılayacak olan Anne ve Babası ise aşağıdaki belgeler eklenecektir;

 Şirket Sahibi ise;
-Şirketin Antetli Kağıdına İsviçre Konsolosluğu'na hitaben İngilizce yazılmış seyahat durumunu belirten vize talep dilekçesi
-Şirketin İmza sirküleri,Yeni tarihli faaliyet belgesi,Ticari sicil gazetesi ve Vergi Levhası Fotokopileri
-Güncel tarihli Banka hesap hareketleri
-Var ise Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri
 
 Çalışan ise;
-Şirketin Antetli Kağıdına İsviçre Konsolosluğu'na hitaben İngilizce yazılmış firma yetkilisi tarafından imzalanmış görev belgesi
-Şirketin İmza sirküleri,Yeni tarihli faaliyet belgesi,Ticari sicil gazetesi ve Vergi Levhası Fotokopileri
-Ssk giriş bildirgesi ,Ssk Hizmet dökümü
-Son 3 aylık maaş bordrosu
-Güncel tarihli Banka hesap hareketleri
-Var ise Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri

  Emekli ise;
- İsviçre Konsolosluğu'na hitaben İngilizce yazılmış seyahat durumunu belirten vize talep dilekçesi
- Son emekli maaşı aldığına dair bordrosu
- Güncel tarihli Banka hesap hareketleri
- Var ise Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri

 • Banka Hesap Cüzdanı veya Banka hesap hareketleri (Güncel tarihli ve bakiyeli olmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Otel Ve Uçak Rezervasyonları
 • Aile ziyaretleri için Davet mektubu (Davet eden kişinin kimlik veya oturum kartı fotokopisi  istenmektedir.)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası


Emekliler için İsviçre vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar  )
 • Kimlik fotokopisi
 • 2 Adet biometrik resim (3,5 x 4,5 mm ebatlarında yeni çekilmiş arka fonu beyaz resim)
 • Evli olanlardan evlenme cüzdanı fotokopisi
 • Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • İsviçre konsolosluğu vize departmanına hitaben İngilizce yazılmış,seyahat detaylarını ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Son emekli maaşı aldığına dair bordrosu ve Emekli cüzdanı kartı fotokopisi
 • Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Hareketleri (Güncel tarihli ve bakiyeli olmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Otel Ve Uçak Rezervasyonları
 • Aile ziyaretleri için Davet mektubu (Davet eden kişinin kimlik veya oturum kartı fotokopisi istenmektedir.)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası


Devlet Dairesi çalışanlar için İsviçre vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar  )
 • Kimlik fotokopisi
 • 2 Adet biometrik resim (3,5 x 4,5 mm ebatlarında ,yeni çekilmiş arka fonu beyaz resim)
 • Evli olanlardan evlenme cüzdanı fotokopisi
 • Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • İsviçre konsolosluğu'na hitaben İngilizce yazılmış kaşeli ve imzalı vize talep dilekçesi(Seyahat tarihleri,Detayları ve masrafların kimin tarafından karşılanacağı belirtilmelidir.)
 • Bağlı bulunduğu makamdan görev ve izin yazısı
 • Resmi kurum kimlik kartı fotokopisi
 • Son 3 aylık maaş bordrosu (imzalı ve kaşeli)
 • Banka hesap cüzdanı veya Banka Hesap Hareketleri (Güncel tarihli ve bakiyeli olmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Otel ve Uçak rezervasyonu
 • Aile ziyaretleri için Davet mektubu (Davet eden kişinin kimlik veya oturum kartı fotokopisi istenmektedir.)
 • Seyahat süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası

 
NOT:
 • Hususi ( Yeşil ) ,Hizmet (Gri) ,Diplomatik (Siyah) pasaport sahipleri vizeden muaftırlar.
 • İstanbul İsviçre Konsolosluğu aşağıda illerde ikamet eden başvuruları kabul etmektedir; (Aydın,Balıkesir,Bursa,Çanakkale,Edirne,İstanbul,İzmir,Kırklareli,Kocaeli,Manisa,Muğla,Tekirdağ,Yalova)
 • İsviçre Vizesi başvurusunda biometrik parmak izi uygulaması olduğundan randevu tarihinde şahsen gelinmesi gereklidir.
 • İsviçre Konsolosluğu vize müracaatları TLS Contact başvuru merkezinden müracaatları kabul etmektedir.
 • İsviçre Vizesi 6-7 iş gününde sonuçlanmaktadır.
 • İsviçre Konsolosluğu randevu sistemiyle çalıştığından işlemlerinize en az 15-20 iş gününden önce başlatmalısınız.
 • Gerekli evrakları kargo veya şahsen ulaştırmanız halinde en geç 1 gün sonra işlemler başlamaktadır.
 • İsviçre vize işlemleri sorularınız için bizi arayınız.

Tel :    0 212 219 32 51
Gsm :  0 507 149 00 04
Adres : Halaskargazi cad. No:4 Garanti Apt. Kat: 8 D:32
           Harbiye-Şişli /İSTANBUL