İtalya Vize Merkezi 0 212 219 32 51


İtalya Vizesi


Şirket sahibi ve Ortakları için İtalya vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar  )
 • 2 Adet biometrik resim (3,5 x 4,5 mm ebatlarında yeni çekilmiş arka fonu beyaz resim)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Detaylı Barkodlu Hizmet dökümü ( E devletten alınabilmektedir.)
 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, İtalya konsolosluğu vize departmanına hitaben ,Şirket sahibi/ortağı olduğunu, seyahat tarihlerini,seyahat güzergahını ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi
 • Vergi Levhası (Son vergi yılı işlenmiş olmalıdır.)
 • Ticari sicil gazetesi fotokopisi
 • Faaliyet belgesi Aslı  ( Son 3 ay içerisinde alınmış olmalıdır.)
 • Son 3 aylık Banka Hesap Cüzdanı ve Banka Hesap hareketleri (Banka hesap hareketleri Güncel tarihli ve bakiyeli olmalıdır.Banka hesap hareketleri ile birlikte bankanın imza sirküleri de sunulmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı  Fotokopileri
 • Otel Ve Uçak Rezervasyonları
 • Ticari Seyahatleriniz İçin İtalya'daki Firmadan Davetiye (Davet eden firmanın Visura Cameralla belgesi ( İtalya'daki firmanın ticaret gazetesi ve Davet eden kişinin kimliği gereklidir.)
 • Aile ziyaretleri için Davet mektubu (Davet eden kişinin kimlik,oturum kartı fotokopisi ve Gelir evrakları istenmektedir.)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası


Bordrolu çalışanlar için İtalya vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar )
 • 2 Adet biometrik resim (3,5 x 4,5 mm ebatlarında yeni çekilmiş arka fonu beyaz resim)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, İtalya konsolosluğu vize departmanına hitaben, Şirketteki görevini,işe giriş tarihini,Maaşını,talep ettiği izin süresini ve  masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi
 • Vergi Levhası (Son vergi yılı işlenmiş olmalıdır.)
 • Ticari sicil gazetesi fotokopisi
 • Faaliyet belgesi Aslı ( Son 3 ay içerisinde alınmış olmalıdır.)
 • Ssk giriş bildirgesi
 • Detaylı Barkodlu Hizmet dökümü ( E -devletten alınabilmektedir.)
 • Son 3 ay Maaş bordrosu Aslı (imzalı ve kaşeli)
 • Son 3 aylık Banka Hesap Cüzdanı ve Banka Hesap hareketleri (Banka hesap hareketleri Güncel tarihli ve bakiyeli olmalıdır.Banka hesap hareketleri ile birlikte bankanın imza sirküleri de sunulmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı Fotokopileri
 • Otel Ve Uçak Rezervasyonları
 • Ticari Seyahatleriniz İçin İtalya'daki Firmadan Davetiye (Davet eden firmanın Visura Cameralla belgesi ( İtalya'daki firmanın ticaret gazetesi ve Davet eden kişinin kimliği gereklidir.)
 • Aile ziyaretleri için Davet mektubu (Davet eden kişinin kimlik,oturum kartı fotokopisi ve Gelir evrakları istenmektedir.)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası


Esnaf -Serbest meslek sahipleri için İtalya vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar )
 • 2 Adet biometrik resim (3,5 x 4,5 mm ebatlarında yeni çekilmiş arka fonu beyaz resim)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, İtalya konsolosluğu vize departmanına hitaben ,Şirket sahibi/ortağı olduğunu, seyahat tarihlerini,seyahat güzergahını ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Şirketin İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi fotokopisi
 • Vergi Levhası (Son vergi yılı işlenmiş olmalıdır.)
 • Ticari sicil gazetesi fotokopisi
 • Bağlı bulunduğu Meslek odasına ait kayıt belgesi Aslı ( Son 3 ay içerisinde alınmış olmalıdır.)
 • Detaylı Barkodlu Hizmet dökümü ( E devletten alınabilmektedir.)
 • Son 3 aylık Banka Hesap Cüzdanı ve Banka Hesap hareketleri (Banka hesap hareketleri Güncel tarihli ve bakiyeli olmalıdır.Banka hesap hareketleri ile birlikte bankanın imza sirküleri de sunulmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul, Tapu  fotokopileri
 • Otel ve uçak rezervasyonları
 • Ticari Seyahatleriniz İçin İtalya'daki Firmadan Davetiye (Davet eden firmanın Visura Cameralla belgesi ( İtalya'daki firmanın ticaret gazetesi ve Davet eden kişinin kimliği gereklidir.)
 • Aile Ziyaretleri için Orjinal Davetiye(Davet eden kişinin kimlik veya Oturum fotokopisi ve Gelir evrakları)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası

 
Ev Hanımları için İtalya vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar )
 • 2 Adet biometrik resim (3,5 x 4,5 mm ebatlarında yeni çekilmiş arka fonu beyaz resim)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi
 • İtalya konsolosluğu vize departmanına hitaben İngilizce yazılmış,seyahat detaylarını ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Eşi çalışıyor ise veya işveren ise yukarıda belirtilen belgeler eklenecektir.
 • Son 3 aylık Banka Hesap Cüzdanı ve Banka Hesap hareketleri (Banka hesap hareketleri Güncel tarihli ve bakiyeli olmalıdır.Banka hesap hareketleri ile birlikte bankanın imza sirküleri de sunulmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı Fotokopisi
 • Otel Ve Uçak Rezervasyonları
 • Aile ziyaretleri için Davet mektubu (Davet eden kişinin kimlik,oturum kartı fotokopisi ve Gelir evrakları istenmektedir.)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası


Öğrenciler için İtalya vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar )
 • 2 Adet biometrik resim (3,5 x 4,5 mm ebatlarında yeni çekilmiş arka fonu beyaz resim)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Okuldan yeni tarihli öğrenci belgesi Aslı ( İngilizce olmalıdır.)
 • 18 yaşını doldurmamış ise Anne ve Babadan İtalya'ya seyahat edebilmesi için noterden onaylı muvafakatname
 • Sponsoru tarafından ,İtalya konsolosluğu vize departmanına hitaben ,seyahat detaylarını ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Son 3 aylık Banka Hesap Cüzdanı ve Banka Hesap hareketleri (Banka hesap hareketleri Güncel tarihli ve bakiyeli olmalıdır.Banka hesap hareketleri ile birlikte bankanın imza sirküleri de sunulmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı Fotokopileri
 • Otel Ve Uçak Rezervasyonları
 • Aile ziyaretleri için Davet mektubu (Davet eden kişinin kimlik,oturum kartı fotokopisi ve Gelir evrakları istenmektedir.)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası
 • Masrafları karşılayacak olan Anne ve Babası ise aşağıdaki belgeler eklenecektir;
 
Şirket Sahibi ise;
 • Şirketin Antetli Kağıdına İtalya Konsolosluğu'na hitaben Türkçe yazılmış seyahat durumunu belirten vize talep dilekçesi
 • Şirketin İmza sirküleri fotokopisi,Yeni tarihli faaliyet belgesi Aslı ,Ticari sicil gazetesi fotokopisi ve Vergi Levhası fotokopisi
 • Detaylı Barkodlu Hizmet dökümü
 • Güncel tarihli Banka hesap hareketleri
 • Var ise Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri

Çalışan ise;
 • Şirketin Antetli Kağıdına İtalya Konsolosluğu'na hitaben Türkçe yazılmış firma yetkilisi tarafından imzalanmış görev belgesi
 • Şirketin İmza sirküleri fotokopisi,Yeni tarihli faaliyet belgesi Aslı,Ticari sicil gazetesi fotokopisi ve Vergi Levhası Fotokopisi
 • Ssk giriş bildirgesi ,Detaylı Barkodlu Hizmet dökümü
 • Son 3 aylık maaş bordrosu Aslı (kaşeli ve imzalı)
 • Güncel tarihli Banka hesap hareketleri
 • Var ise Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri

Emekli ise;
 1. Son emekli maaşı aldığına dair bordrosu
 2. Güncel tarihli Banka hesap hareketleri
 3. Var ise Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri


Emekliler için İtalya vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar )
 • 2 Adet biometrik resim (3,5 x 4,5 mm ebatlarında yeni çekilmiş arka fonu beyaz resim)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İtalya konsolosluğu vize departmanına hitaben İngilizce yazılmış,seyahat detaylarını ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Son emekli maaşı aldığına dair bordrosu
 • Son 3 aylık Banka Hesap Cüzdanı ve Banka Hesap hareketleri (Banka hesap hareketleri Güncel tarihli ve bakiyeli olmalıdır.Banka hesap hareketleri ile birlikte bankanın imza sirküleri de sunulmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Otel Ve Uçak Rezervasyonları
 • Aile ziyaretleri için Davet mektubu (Davet eden kişinin kimlik,oturum kartı fotokopisi ve Gelir evrakları istenmektedir.)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası


Devlet Dairesi çalışanlar için İtalya vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar )
 • 2 Adet biometrik resim (3,5 x 4,5 mm ebatlarında yeni çekilmiş arka fonu beyaz resim)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Evli olanlardan evlenme cüzdanı fotokopisi
 • Çalıştığı kurumdan İtalya Konsolosluğuna hitaben yazılmış,kurumdaki görevi,seyahat amacı,kalınacak süreyi ve masrafların tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Resmi kurum kimlik kartı fotokopisi
 • Son 3 aylık maaş bordrosu  Aslı (imzalı ve kaşeli olmalıdır.)
 • Son 3 aylık Banka Hesap Cüzdanı ve Banka Hesap hareketleri (Banka hesap hareketleri Güncel tarihli ve bakiyeli olmalıdır.Banka hesap hareketleri ile birlikte bankanın imza sirküleri de sunulmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı  fotokopileri
 • Otel ve Uçak rezervasyonu
 • Aile ziyaretleri için Davet mektubu (Davet eden kişinin kimlik,oturum kartı fotokopisi ve Gelir evrakları istenmektedir.)
 • Seyahat süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası


NOT:
 • Hususi ( Yeşil ) ,Hizmet (Gri) ,Diplomatik (Siyah) pasaport sahipleri vizeden muaftırlar.
 • İtalya vize başvurularında biometrik parmak izi uygulaması olduğundan vize başvurusuna şahsen gelinmesi gereklidir.
 • 25.09.2014 Sonrası için Alınmış Schengen vizesi var ise başvurunuza gelmeden Acentemiz aracılığı ile yapılabilmektedir.
 • İtalya vize başvurularında ekspres vize uygulaması olup vize 1 iş gününde sonuçlanmaktadır.
 • İtalya Vizesi 5-6 iş gününde sonuçlanmaktadır
 • Gerekli evrakları kargo veya şahsen ulaştırmanız halinde en geç 1 gün sonra işlemler başlamaktadır.
 • İtalya vize işlemleri için bizi arayınız.

Tel :     0 212 219 32 51
Gsm :   0 507 149 00 04
Adres :  Halaskargazi cad.No:4 Garanti Apt.Kat:8 D:32
             Harbiye-Şişli /İSTANBUL