Portekiz Vize Merkezi 0 212 219 32 51


Portekiz Vizesi


Şirket sahibi ve Ortakları için Portekiz vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar . )
 • 2 Adet biometrik resim(Son 6 ay içerisinde çekilmiş ,35 X 45 mm ebatlarında  arka fonu beyaz resim)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, Portekiz konsolosluğu vize departmanına hitaben İngilizce yazılmış, seyahat detaylarını ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Şirketin İmza Sirküleri,Vergi levhası,Ticari sicil gazetesi ve Yeni tarihli Faaliyet belgesi fotokopileri
 • Bağ-kur Hizmet dökümü
 • Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Hareketleri (Güncel tarihli ve bakiyeli olmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Uçak rezervasyonu
 • Otel Rezervasyonu(Kalacağınız otelden konfirmesi istenmektedir.)
 • Ticari Seyahatleriniz İçin Portekiz'deki Firmadan Davetiye
 • Aile ziyaret için Davetiye (Davet eden kişinin kimlik veya oturum kartı fotokopisi gereklidir.)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası


Bordrolu çalışanlar için Portekiz vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar  )
 • 2 Adet biometrik resim(Son 6 ay içerisinde çekilmiş ,35 X 45 mm ebatlarında , arka fonu beyaz resim)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Ssk giriş bildirgesi
 • Sgk hizmet dökümü
 • Son 3 ay' a ait maaş bordrosu aslı (imzalı ve kaşeli olmalıdır.)
 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak,Portekiz konsolosluğu vize departmanına hitaben İngilizce yazılmış, Şirketteki görevi,seyahat detaylarını ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Şirketin İmza Sirküleri,Vergi levhası,Ticari sicil gazetesi ve Yeni tarihli Faaliyet belgesi fotokopileri
 • Banka Hesap Cüzdanı veya Banka hesap hareketleri (Güncel tarihli ve bakiyeli olmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Uçak rezervasyonu
 • Otel Rezervasyonu(Kalacağınız otelden konfirmesi istenmektedir.)
 • Ticari Seyahatleriniz İçin Portekiz'deki Firmadan Davetiye
 • Aile ziyaret için Davetiye (Davet eden kişinin kimlik veya oturum kartı fotokopisi  gereklidir.)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası


Esnaf-Serbest Meslek sahipleri için Portekiz vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar  )
 • 2 Adet biometrik resim(Son 6 ay içerisinde çekilmiş ,35 X 45 mm ebatlarında , arka fonu beyaz resim)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak,Portekiz konsolosluğu vize departmanına hitaben İngilizce yazılmış seyahat detaylarını ve masraflarının kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Şirketin İmza Beyannamesi veya İmza sirküleri fotokopisi
 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Faaliyet belgesi fotokopisi (Bağlı bulunduğu oda'dan son 3 ay' a ait olmalıdır.)
 • Ticari sicil gazetesi fotokopisi (Var ise)
 • Bağ-kur Hizmet dökümü
 • Banka hesap cüzdanı veya Banka hesap hareketleri (Güncel tarihli ve bakiyeli olmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Uçak ve Otel Rezervasyonları(Kalacağınız otelden konfirmesi istenmektedir.)
 • Aile ziyaret için Davetiye (Davet eden kişinin kimlik veya oturum kartı fotokopisi gereklidir.)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası

 
Ev Hanımları için Portekiz vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar  )
 • 2 Adet biometrik resim(Son 6 ay içerisinde çekilmiş ,35 X 45 mm ebatlarında , arka fonu beyaz resim)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi
 • Portekiz konsolosluğu vize departmanına hitaben İngilizce yazılmış,seyahat detaylarını ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Eşi çalışıyor ise veya işveren ise yukarıda belirtilen iş belgeleri gereklidir.
 • Banka Hesap Cüzdanı veya Banka hesap hareketleri (Güncel tarihli ve bakiyeli olmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Uçak rezervasyonu
 • Otel Rezervasyonu (Kalacağınız otelden konfirmesi istenmektedir.)
 • Aile ziyaret için Davetiye (Davet eden kişinin kimlik veya oturum kartı fotokopisi gereklidir.)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası

 
Öğrenciler için Portekiz vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar  )
 • 2 Adet biometrik resim(Son 6 ay içerisinde çekilmiş ,35 X 45 mm ebatlarında , arka fonu beyaz resim)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Nüfus kayıt örneği
 • Portekiz konsolosluğu vize departmanına hitaben İngilizce yazılmış,seyahat detaylarını ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Yeni tarihli öğrenci belgesi
 • 18 yaşını doldurmamış ise Anne ve Baba'dan Portekiz'e seyahat edebilmesi için noterden onaylı muvaffakatname
 • Masrafları karşılayacak olan Anne ve Babası ise aşağıdaki belgeler eklenecektir. 

 Şirket Sahibi ise;
-Şirketin Antetli Kağıdına Portekiz Konsolosluğu'na hitaben İngilizce yazılmış seyahat durumunu belirten vize talep dilekçesi
-Şirketin İmza sirküleri,Yeni tarihli faaliyet belgesi,Ticari sicil gazetesi ve Vergi Levhası Fotokopileri
-Güncel tarihli Banka hesap hareketleri veya Banka hesap cüzdanı
-Var ise Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri
 
 Çalışan ise;
-Şirketin Antetli Kağıdına Portekiz Konsolosluğu'na hitaben İngilizce yazılmış firma yetkilisi tarafından imzalanmış görev belgesi
-Şirketin İmza sirküleri,Yeni tarihli faaliyet belgesi,Ticari sicil gazetesi ve Vergi Levhası Fotokopileri
-Ssk giriş bildirgesi ,Ssk Hizmet dökümü
-Son 3 aylık maaş bordrosu
-Güncel tarihli Banka hesap hareketleri veya Banka hesap cüzdanı
-Var ise Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri

 Emekli ise;
- Portekiz Konsolosluğu'na hitaben İngilizce yazılmış seyahat durumunu belirten vize talep dilekçesi
- Son emekli maaşı aldığına dair bordrosu
- Güncel tarihli Banka hesap hareketleri
- Var ise Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri

 • Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Hareketleri (Güncel tarihli ve bakiyeli olmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Otel Rezervasyonları(Kalacağınız otelden konfirmesi istenmektedir.)
 • Aile ziyaret için Davetiye (Davet eden kişinin kimlik veya oturum kartı fotokopisi gereklidir.)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası

 
Emekliler için Portekiz vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar )
 • 2 Adet biometrik resim(Son 6 ay içerisinde çekilmiş ,35 X 45 mm ebatlarında , arka fonu beyaz resim)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi
 • Portekiz konsolosluğu vize departmanına hitaben İngilizce yazılmış,seyahat detaylarını ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep dilekçesi
 • Son emekli maaşı aldığına dair bordrosu
 • Banka Hesap Cüzdanı veya Banka hesap hareketleri(Güncel tarihli ve bakiyeli olmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Uçak rezervasyonu
 • Otel Rezervasyonu(Kalacağınız otelden konfirme istenmektedir.)
 • Aile ziyaret için Davetiye (Davet eden kişinin kimlik veya oturum kartı fotokopisi gereklidir.)
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası


Devlet Dairesi çalışanlar için Portekiz vize başvurusu

 • Pasaport ( Seyahat bitiş tarihi itibarıyla en az 3 ay süresi olan, 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 adet boş vize sayfalarının bulunması gereklidir.Var ise eski pasaportlar  )
 • 2 Adet biometrik resim(Son 6 ay içerisinde çekilmiş ,35 X 45 mm ebatlarında , arka fonu beyaz resim)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Bağlı bulunduğu kurumdan Portekiz konsolosluğu'na hitaben İngilizce yazılmış kaşeli ve imzalı vize talep dilekçesi(Kurumdaki görevi,Seyahat tarihleri,Detayları ve masrafların kimin tarafından karşılanacağı belirtilmelidir.)
 • Resmi kurum kimlik kartı fotokopisi
 • Son 3 aylık maaş bordrosu aslı  (İmzalı ve Kaşeli olmalıdır.)
 • Banka hesap cüzdanı veya Banka Hesap Hareketleri (Güncel tarihli ve bakiyeli olmalıdır.)
 • Var ise Gayrimenkul Tapu,Araç ruhsatı fotokopileri
 • Otel ve Uçak rezervasyonu
 • Seyahat süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası


NOT:
 • Portekiz Konsolosluğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize istemektedir.
 • Hususi (Yeşil),Hizmet(Gri) ve Diplomatik (Siyah) pasaport sahiplerine vize uygulanmamaktadır.
 • Portekiz Vize müracaatı esnasında biometrik parmak izi uygulaması olduğundan  başvuru sahibinin şahsen gelmesi gerekmektedir.
 • Portekiz vizesi1 hafta sürede sonuçlanmaktadır.
 • Gerekli evrakları kargo veya şahsen ulaştırmanız halinde en geç 1 gün sonra işlemler başlamaktadır.
 • Portekiz vize işlemleri için bizi arayınız.

Tel :     0 212 219 32 51
Gsm :   0 507 149 00 04
Adres :  Halaskargazi cad.No:4 Garanti Apt.Kat:8 D:32
            Harbiye-Şişli /İSTANBUL